• Sàn giao dịch Bất Động Sản Đông Phương A

So sánh các bảng liệt kê

2,200,000,000đ
Phòng ăn

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 77.9

Chung cư

Duy Phương

2 năm trước

2,200,000,000đ

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 77.9

Chung cư

2 năm trước

1,450,000,000đ
Phòng khách căn hộ 64.6 m2

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 64.6

Chung cư

Duy Phương

2 năm trước

1,450,000,000đ

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 64.6

Chung cư

2 năm trước

1,700,000,000đ
Phòng ngủ căn hộ 62,2 m2

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 62

Chung cư

Duy Phương

2 năm trước

1,700,000,000đ

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 62

Chung cư

2 năm trước

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 61.7

Chung cư

Duy Phương

2 năm trước

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 61.7

Chung cư

2 năm trước

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 50

Chung cư

Duy Phương

2 năm trước

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 50

Chung cư

2 năm trước

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 69

Chung cư

Duy Phương

2 năm trước

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 69

Chung cư

2 năm trước

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 87

Chung cư

Duy Phương

2 năm trước

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 87

Chung cư

2 năm trước

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 66

Chung cư

Duy Phương

2 năm trước

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 66

Chung cư

2 năm trước

2,100,000,000đ

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 65

Chung cư

Duy Phương

2 năm trước

2,100,000,000đ

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 65

Chung cư

2 năm trước


Giới thiệu dự án Lớp võ thuật

hotline

0935.730.333