• Sàn giao dịch Bất Động Sản Đông Phương A

So sánh các bảng liệt kê

4,400,000,000đ
căn hộ chung cư

Giường: 4Phòng tắm: 3m2: 195

Chung cư

Duy Phương

2 năm trước

4,400,000,000đ

Giường: 4Phòng tắm: 3m2: 195

Chung cư

2 năm trước

1,700,000,000đ

Giường: 3Phòng tắm: 2m2: 96

Chung cư

Duy Phương

2 năm trước

1,700,000,000đ

Giường: 3Phòng tắm: 2m2: 96

Chung cư

2 năm trước

2,000,000,000đ
căn hộ trong hiệp thành buildings

Giường: 3Phòng tắm: 2m2: 92.96

Chung cư

Duy Phương

2 năm trước

2,000,000,000đ

Giường: 3Phòng tắm: 2m2: 92.96

Chung cư

2 năm trước

1,600,000,000đ

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 86

Chung cư

Duy Phương

2 năm trước

1,600,000,000đ

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 86

Chung cư

2 năm trước

1,850,000,000đ

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 80.16

Chung cư

Duy Phương

2 năm trước

1,850,000,000đ

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 80.16

Chung cư

2 năm trước

1,750,000,000đ

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 75

Chung cư

Duy Phương

2 năm trước

1,750,000,000đ

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 75

Chung cư

2 năm trước

1,650,000,000đ

Giường: 2Phòng tắm: 2

Chung cư

Duy Phương

2 năm trước

1,650,000,000đ

Giường: 2Phòng tắm: 2

Chung cư

2 năm trước

1,550,000,000đ

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 71.2

Chung cư

Duy Phương

2 năm trước

1,550,000,000đ

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 71.2

Chung cư

2 năm trước

1,400,000,000đ

Giường: 2Bồn tắm: 1

Chung cư

Duy Phương

2 năm trước

1,400,000,000đ

Giường: 2Bồn tắm: 1

Chung cư

2 năm trước

1,400,000,000đ
Căn hộ 56m2, hiệp thành building

Giường: 1Bồn tắm: 1m2: 56

Chung cư

Duy Phương

2 năm trước

1,400,000,000đ

Giường: 1Bồn tắm: 1m2: 56

Chung cư

2 năm trước

Giường: 3Phòng tắm: 2m2: 73.8

Chung cư

Duy Phương

2 năm trước

2,200,000,000đ

Giường: 3Phòng tắm: 2m2: 73.8

Chung cư

2 năm trước

2,200,000,000đ
Phòng ăn

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 77.9

Chung cư

Duy Phương

2 năm trước

2,200,000,000đ

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 77.9

Chung cư

2 năm trước


Giới thiệu dự án Khu BBQ

hotline

0935.730.333